St.prp. nr. 39 (1997-98)

Om NSB Gardermobanen AS' økonomi

Om NSB Gardermobanen AS' økonomi

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget