St.prp. nr. 39 (1998-99)

Om den 86. internasjonale arbeidskonferansen i Genève, 2. - 18. juni 1998

St.prp. nr. 39

(1998-99)

Om den 86. internasjonale arbeidskonferansen i Genève, 2. - 18. juni 1998

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 5. mars 1999, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget