St.prp. nr. 4 (2001-2002)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Republikken Kroatia, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001 (frihandelsavtale)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget