St.prp. nr. 4 (2004-2005)

Om samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 14 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter om endring av konvensjonens kontrollsystem, av 13. mai 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget