Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 41 (2003-2004)

Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.

Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget