St.prp. nr. 41 (2003-2004)

Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.

Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget