St.prp. nr. 42 (2000-2001)

Om økonomiske konsekvenser av formannskapeti komitéen som overvåker gjennomføringen av sanksjonene mot Irak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget