St.prp. nr. 42 (2005-2006)

Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006

Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget