St.prp. nr. 42 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006

Tilleggsbevilgning til NAV-reformen i 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget