St.prp. nr. 43 (1996-97)

Om økning av bevilgning på statsbudsjettet for 1997 under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten m.m.

Om økning av bevilgning på statsbudsjettet for 1997 under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget