St.prp. nr. 43 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett (patentdirektivet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget