St.prp. nr. 44 (1996-97)

Om samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Norge og Frankrike om overføring av gass fra den norske kontinentalsokkelen og andre områder gjennom en rørledning til Frankrike (NorFra-avtalen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget