St.prp. nr. 45 (2005-2006)

Om samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget