St.prp. nr. 46 (2004-2005)

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Les dokumentet

Kap. 604, 620 og 2600

St.prp. nr. 46

(2004-2005)

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet av 11. mars 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget