St.prp. nr. 46 (2004-2005)

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget