Ot.prp. nr. 47 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget