NOU 2004: 13

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

En ny arbeids- og velferdsforvaltning

En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Les dokumentet