NOU 2004: 13

En ny arbeids- og velferdsforvaltning

En ny arbeids- og velferdsforvaltning — Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Les dokumentet