NOU 2004: 13

En ny arbeids- og velferdsforvaltning— Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver

Til innholdsfortegnelse

Til Sosialdepartementet

Ved kongelig resolusjon 15. august 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 29. juni 2004

Jørn Rattsø

Ann-Helén Bay

Tom Colbjørnsen

Arnhild Danielsen

Kåre Hagen

Alf Erling Risa

Gunvor Strømsheim

Lars WilhelmsensekretariatslederOdd Helge AskevoldBjørn ChristensenKari HaugstvedtElin HøifossPer Magne PedersenÅse RellsveGudrun Vik

Til forsiden