St.prp. nr. 47 (2005-2006)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget