Ot.prp. nr. 48 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget