St.prp. nr. 48 (1996-97)

Glommens og Laagens Brukseierforening. Tillatelse til regulering av Aursunden

Glommens og Laagens Brukseierforening. Tillatelse til regulering av Aursunden

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget