St.prp. nr. 48 (2005-2006)

Om endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Om endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget