St.prp. nr. 49 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget