St.prp. nr. 49 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget