St.prp. nr. 5 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital - økning av bevilgningen for 1999

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital - økning av bevilgningen for 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget