St.prp. nr. 5 (2000-2001)

Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget