St.prp. nr. 50 (2008-2009)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets ­konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av ­terrorisme

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget