St.prp. nr. 52 (2003-2004)

Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget