St.prp. nr. 53 (2000-2001)

Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget