St.prp. nr. 54 (2002-2003)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget