St.prp. nr. 55 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om resultatet av forhandlingene om grunnleggende teletjenester i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og om samtykke til undertegning av Fjerde protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS)

Om resultatet av forhandlingene om grunnleggende teletjenester i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og om samtykke til undertegning av Fjerde protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget