St.prp. nr. 56 (2001-2002)

Om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon av 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget