St.prp. nr. 56 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon av 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme

Om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon av 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget