St.prp. nr. 57 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 150/1999 av 5. november 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget