St.prp. nr. 58 (2000-2001)

Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om sal av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget