St.prp. nr. 58 (2005-2006)

Om å oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)

Om å oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget