Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 58 (2005-2006)

Om å oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)

Til innhaldsliste

1 Innleiing – bakgrunn for forslaget

Stortinget vedtok i mars 2005 eit forslag i St.prp. nr. 34, jf. Innst. S. nr. 132 (2004-2005) om å avvikle eineretten til Posten Norge AS (Posten) frå 1. januar 2007. Regjeringa ber med dette om Stortinget si tilslutning til at vedtaket blir oppheva. Regjeringa meiner at eineretten for Posten framleis vil vere grunnleggjande viktig for å sikre rimelege og gode posttenester i heile landet.

Til toppen
Til forsida av dokumentet