St.prp. nr. 6 (2001-2002)

St.prp. nr. 6
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001 (frihandelsavtale)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Vedlegg til Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale)

Følg proposisjonen på Stortinget