St.prp. nr. 60 (2005-2006)

Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits’ tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget