St.prp. nr. 60 (2006-2007)

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget