St.prp. nr. 61 (2001-2002)

Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett

Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget