St.prp. nr. 61 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett

Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget