St.prp. nr. 61 (2005-2006)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (kommuneproposisjonen)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget