St.prp. nr. 62 (1996-97)

Om endringer i tollavgifter som følge av resultatet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter

Om endringer i tollavgifter som følge av resultatet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget