Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 62 (1996-97)

Om endringer i tollavgifter som følge av resultatet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i satsene for tollavgifter for budsjetterminen 1997 samt endringer i Norges WTO-bundne tollsatser for informasjonsteknologiprodukter. Bakgrunnen er forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter. Med informasjonsteknologiprodukter skal i denne forbindelse forstås telekommunikasjonsutstyr, maskiner og utstyr for automatisk databehandling, halvlederkomponenter samt visse maskiner og råvarer for fremstilling av halvlederkomponenter. Iverksetting av de nye tollsatsene innebærer endringer i den tollnedtrappingsplan Norge forpliktet seg til under forhandlingene i den åttende forhandlingsrunden, den såkalte Uruguay-runden, innenfor rammen av Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT). Departementet viser til den redegjørelse som er gitt i St prp nr 3 (1994-95) Om endringer i tolltariffen som følge av handelsforhandlingene i Uruguay-runden under Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT) og ratifikasjon av Avtale om opprettelse av Verdens Handelsorganisasjon (WTO) mm.