St.prp. nr. 64 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2)

Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget