St.prp. nr. 64 (2008-2009)

Utbygging og drift av Goliatfeltet

Utbygging og drift av Goliatfeltet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget