St.prp. nr. 65 (1997-98)

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget