St.prp. nr. 65 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget