St.prp. nr. 65 (2002–2003)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget