St.prp. nr. 66 (1996-97)

Billighetserstatning av statskassen

Billighetserstatning av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget