St.prp. nr. 67 (1996-97)

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget