St.prp. nr. 67 (1998-99)

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget