St.prp. nr. 67 (2000-2001)

Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Les dokumentet:

Kap. 476

St.prp. nr. 67

(2000-2001)

Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 6. april 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget