St.prp. nr. 67 (2000-2001)

Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget