St.prp. nr. 67 (2001-2002)

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justis- og politidepartementet (Vardåsen leir mv.)

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justis- og politidepartementet (Vardåsen leir mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget