St.prp. nr. 67 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget